Weronika Witkowska

Polski i Europejski rzecznik patentowy  / Zastępca Kierownika Działu Patentów

mgr inż. elektroniki, absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, specjalność Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne oraz specjalność dodatkowa Elektronika Biomedyczna.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Studium Prawa Własności Intelektualnej. Wcześniej pracowała jako asesor w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP w Wydziale Elektrycznym.

 

W Kancelarii Patpol od 2010 roku. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw zgłoszeniowych oraz spraw sądowych z dziedziny elektroniki i/lub mechaniki, w szczególności związanych z wynalazkami implementowanymi komputerowo .

 

W roku 2015 uzyskała uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego pomyślnie zdając egzamin EQE (European Qualifing Examination) natomiast w roku 2016 uzyskała z wyróżnieniem uprawnienia polskiego rzecznika patentowego.

 

Członek PIRP oraz AIPPI.