Radosław Rychel

koordynator B+R w spółce Węglokoks Stal

Uczestnik 7 projektów badawczo-rozwojowych (w tym dwóch międzynarodowych) dotyczących stworzenia, a następnie komercjalizacji nowych rozwiązań, głównie w branży spożywczej, zagospodarowania odpadów, stalowej. Posiada także doświadczenie związane z pracą w firmie doradczej. Twórca lub współtwórca wniosków dla projektów, które uzyskały dofinansowanie o wartości kilkunastu milionów złotych. Największe doświadczenie ma ze środkami strukturalnymi, w drugiej kolejności europejskimi, jak na przykład SME Instrument.

Temat wystąpienia : Dlaczego warto poznać sektor nieakademicki

Tematem warsztatu będzie współpraca świata nauki i biznesu: różne modele kooperacji, powody, dla których rozwój w kierunku współpracy z przedsiębiorcami może być nie tylko dochodowy, ale też interesujący badawczo dla naukowców.