mgr Ewa Mendec

Długoletni pracownik Politechniki Śląskiej, obecnie Kierownik Biura Obsługi Projektów Krajowych  w Centrum Zarządzania Projektami tejże Uczelni.

Specjalista i praktyk w zakresie:

  • zasad aplikowania o projekty finansowane ze środków krajowych
  • obsługi, realizacji i zarządzania grantami krajowymi NCN, NCBR, MNISW, FNP
  • konsultowania wniosków projektowych, w tym konsorcyjnych
  • wsparcia i szkolenia kierowników projektów

Posiada doświadczenie zarówno w realizacji grantów krajowych jak i europejskich, jest ekspertem   w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Politechniki Śląskiej.

Temat wystąpienia: Najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o granty

Podczas konsultacji poruszone zostaną zagadnienia związane z następującymi aspektami:

  • jak analizować dokumenty takie jak wniosek i umowa o dofinansowanie projektu w kontekście najczęściej popełnianych błędów zarówno formalnych jak i merytorycznych z uwzględnieniem wymogów poszczególnych instytucji finansujących,
  • jakie są najefektywniejsze techniki wprowadzania i weryfikowania danych w najczęściej używanym generatorze wniosków projektowych oraz użyteczne w tej mierze funkcjonalności,
  • formalne aspektów składania protestów i odwołań do instytucji finansujących w związku z otrzymaniem decyzji projektowej.