Maria Banaś

Wykładowca w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska

Filolog z wykształcenia i zamiłowania. Obecnie wykładowca Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych w Gliwicach, wcześniej wykładowca angielskiego języka biznesu w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Współautorka podręczników:  Banking and Finance – Key Issues (2010), Business English – Enrich Your Vocabulary (2004)  oraz International Business Basic Issues (2010). Współtwórca programu studio podyplomowych “Język angielski w zastosowaniu akademickim” prowadzonych w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych w Gliwicach. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego.

Temat wystąpienia

Celem warsztatów zatytułowanych „English for Academic Purposes” jest omówienie specyfiki języka angielskiego specjalistycznego wykorzystywanego w dyskursie akademickim ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania poznanych struktur i terminologii w praktyce.