Łukasz Wściubiak

Rzecznik patentowy, prawnik.

W 2006 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo, a w 2010 r. Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu aplikacji i pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego został wpisany na listę rzeczników patentowych.

Od grudnia 2007 do kwietnia 2014 r. zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. prawnych w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Od 2012 r. rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej.

Autor i prowadzący wielu szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej jak i prawa cywilnego. Autor szeregu publikacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa cywilnego oraz problemów prawnych w Programach Ramowych UE.

Wolny czas poświęca na czytanie książek science-fiction, gry i treningi kendo.

Opis wystąpienia

Budowanie i przedstawianie wizerunku naukowca w Internecie. Wykorzystywanie mediów społecznościowych by zgodnie z prawem promować osiągnięcia naukowe i aplikować o granty. Udostępnianie prac w sieci. Wykorzystanie internetowych baz patentowych przy pisaniu projektów.

O co można się „potknąć” w Internecie? Prawo autorskie, dobra osobiste, ochrona wizerunku, znak towarowy. Prawo autorskie – czy z własną twórczością można robić wszystko? A co wolno zrobić z cudzą twórczością? Open Access i Creative commons – nieortodoksyjne podejście do praw autorskich. Internet źródłem wiedzy – bazy patentowe źródłem state of the art na potrzeby projektu i rozpoznania najnowszych trendów badawczych.