Grzegorz Bohosiewicz

Dyrektor ds. Rekrutacji, Euvic Sp. z o.o.

„Praktyk IT i zarządzania w jednym” – pierwszą pracę jako programista podjął już na pierwszym roku studiów. W 1999 roku założył firmę informatyczną – najpierw działając w obszarze programowania jako freelancer by w późniejszych latach rozwinąć ją do wieloosobowego zespołu zatrudnianych specjalistów. W 2010 roku firma ta połączyła się z Euvic (działającej wówczas pod nazwą LGBS). W strukturach Euvic od kilku lat zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Rekrutacji, zarządzając w firmie obszarem HR.

 Temat wystąpienia: Zrozumieć sektor nieakademicki. Jak zaplanować współpracę naukową z przedsiębiorcą?

Jako student a potem absolwent Politechniki Śląskiej miałem realne doświadczenie w zderzeniu dwóch światów – akademickiego i komercyjnego. By wskazać różnicę pomiędzy tymi ekosystemami należy zrozumieć cele, które przyświecają każdemu z nich. Zadaniem uczelni jest wykształcenie kompetentnej kadry inżynierów, a celem każdej z firm komercyjnych jest (w skrócie) zarabianie pieniędzy. Jak zatem odnaleźć i czym jest punkt wspólny dla tych dwóch płaszczyzn opowiem jako praktyk.