Emilia Geniszewska

Specjalista administracyjny/ Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej

 

Absolwentka Socjologii Politechniki Śląskiej. Od 8 lat promuje na rynku pracy studentów i absolwentów.

Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu metod poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz budowania ścieżki kariery. Przygotowuje studentów do  udziału w rozmowach rekrutacyjnych oraz

pomaga im  w poszukiwaniu pracy na miarę ich możliwości, potrzeb i oczekiwań.

 

1. Temat wystąpienia Jak zdobyć doświadczenie w sektorze pozaakademickim, na studiach doktoranckich? 

Prezentacja oferty Biura Karier skierowanej dla studentów studiów doktoranckich m.in.:

– współpracy z przedsiębiorstwami,

– praktyk/ staży,

– doradztwa zawodowego,

– szkoleń i warsztatów,

– testów kompetencji,

– Konkursu „Mój pomysł na biznes”,

– Targów Pracy i Przedsiębiorczości.

 2. Umiejętności miękkie, czyli jakie?

Prezentacja narzędzia do pomiaru kompetencji miękkich- „Matryca Kariery”. Pracownicy biura karier wykorzystują narzędzie w procesie doradztwa zawodowego, pomagając studentom określić swoje mocne strony bądź obszary, które wymagają pracy nad sobą. Narzędzie umożliwia diagnozę wybranych kompetencji z szerokiego katalogu bądź w odniesieniu do wybranych profili zawodowych. Po zmierzeniu kompetencji generuje się raport obrazujący wyniki, opis zmierzonych kompetencji oraz wskazówki rozwojowe. Wyniki mogą zostać wykorzystane jako załącznik do CV, który wzmacnia pozycje studenta na rynku pracy.