dr inż. Dawid Janas

Adiunkt, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Absolwent University of Cambridge w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył doktorat, a następnie zrealizował dwuletni staż podoktorski. Dzięki zdobyciu grantu w konkursie Polonez dla naukowców przyjeżdzających do Polski z zagranicy, od 2016 r. prowadzi w Politechnice Śląskiej projekt związany z wykorzystaniem nanomateriałów węglowych. Tegoroczny laureat programu Start dla 100 najzdolniejszych młodych naukowców. Wiceprezes organizacji International Society of Nanoscience szerzącej wiedzę z dziedziny nanotechnologii. Autor ponad 30 publikacji oraz 2 międzynarodowych aplikacji patentowych.

Temat wystąpienia Blaski i cienie realizacji stypendium międzynarodowego w Polsce

Początkowy entuzjazm związany z uzyskaniem finansowania pozwalającym rozwinąć działalność naukową w Polsce przerodził się w wyzwanie, któremu należało sprostać. Dziś, niemal dokładnie rok od rozpoczęcia stypendium, przedstawiony zostanie rachunek blasków i cieni związanych z tą naukową reemigracją. Na podstawie codziennych sytuacji w pracy, udało się określić czym moglibyśmy zainspirować zagraniczne światy nauki, ale też które obszary wymagają większych usprawnień z naszej strony.