dr hab. Iwona Jelonek

Dr habilitowany, adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

2016 – do nadal. Członek Rady The Society for Organic Petrology (TSOP)

2016 – dla nadal. Członek Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim powołanego przez Marszałka Województwa Śląskiego (zarządzenie nr 33/2016 z dnia 23 maja 2016 roku)

2015 – do nadal. Członek Zarządu SPIN-US Sp. z o. o.

2015 – do nadal, powołana przez JM Rektora jako Koordynator ds. Współpracy ze strony UŚ oraz Koordynatora w zakresie praktyk i staży w ramach umowy ramowej współpracy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a TAURON Polska Energia S.A.

2014 – 2016 powołana przez Dziekana Nauk o Ziemi jako Wydziałowy Pełnomocnik ds. Komercjalizacji. Zadaniem pełnomocnika jest bieżąca współpraca z BWG UŚ w zakresie opiniowania i wyszukiwania wyników badań rokujących na wdrożenie.

2014 – do nadal konsultant CBNWG w UŚ w zakresie projektów wdrożeniowych HORYZONT 2020 oraz innych z Komisji Europejskiej.

2014 – do nadal konsultant spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US Sp. z o.o. w szeroko rozumianym obszarze węgla i stali, a co za tym idzie, jest zaangażowana we wszystkie procesy komercjalizacji wyników badań z tego obszaru, bazujące na wynikach badań, przekazywanych w zarząd spółce celowej na podstawie art. 86 ustawy PSW.

Doświadczenie zawodowe

Od 2009 roku jestem certyfikowanym specjalistą posiadam akredytacje Międzynarodowego Komitetu Petrologii Organicznej Węgla (ICCP) w zakresie stosowanych metod petrograficznych mający wymiar utylitarny. Moje naukowe zainteresowania skupiają się na zagadnieniach związanych z petrologią węgla kamiennego i węgla brunatnego, zmiennością stopnia dojrzałość termicznej rozproszonej materii organicznej, spalaniem węgla i biomasy oraz procesem karbonizacji węgla. Specjalizuję się w metodach badawczych, które można zastosować przy ocenie jakości węgli, prognozowaniu jakości koksu metalurgicznego oraz metod stosowanych przy identyfikacji rozproszonej materii organicznej w skałach osadowych. W latach 2010-2016 prowadziłam w sumie 9 projektów finansowanych z MNiSW oraz NCBiR. W latach 2010-2014 koordynowałam dwa projekty finansowane z Komisji Europejskiej z Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

 

Temat wystąpienia: Jakie umiejętności i kwalifikacje doktorantów i młodych naukowców są poszukiwane przez sektor prywatny?

Zadając sobie pytanie dokąd będziemy zmierzać ścieżką kariery zawodowej po ukończeniu studiów wyższych czy jeszcze będąc słuchaczem studiów doktoranckich, tak naprawdę każdy z nas ma lub miał gotową odpowiedź, lecz realia i potrzeby płynące z rynku pracy nie zawsze pokrywają się z tym, co chcielibyśmy w życiu zawodowym robić. Czy tego chcemy czy nie to pracodawca najczęściej kreuje naszą przyszłość i dokonuje wyboru z listy kandydatów, którzy składają swoje CV w poszukiwaniu pracy. Na podstawie własnego doświadczenia i współpracy z sektorem prywatnym postaram się odpowiedzieć na pytanie: jakie umiejętności i kwalifikacje są niezbędne w poszukiwaniu pracy czy też w poszukiwaniu partnera przy zawiązywaniu konsorcjum.