dr hab. inż. Krzysztof Cyran, prof. nzw. w Pol. Śl.

Profesor nadzwyczajny, Politechnika  Śląska

Kierownik Laboratorium Wirtualnego Latania, Politechnika   Śląska

Kierownik Działu Oprogramowania, SkyTech Research

Kierownik grantu 7. Programu Ramowego UE EGALITE w ramach programu Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways (w projekcie kilkumiesięczne oddelegowanie do firmy Pildo w Barcelonie, kilkubnastomiesięczne do firmy LG NEXERA w Wiedniu)

Kierownik części realizowanej na Politechnice grantu 7. PR UE HEDGE NEXT w ramach konkursu Galileo

Kierownik części realizowanej na Politechnice grantu 7. PR UE SHERPA w ramach konkursu Galileo

Laureat indywidualnego grantu stypendium ArSInformatiCa w ramach programu Marie Curie International Outgoing Felllowship (w projekcie roczne oddelegowanie na William Marsh Rice University w Houston)

Kierownik części realizowanej przez SkyTech Research projektu Telerescuer

Współzałożyciel i współwłaściciel SkyTech Research, SkyTech Products

 

Temat wystąpienia: Elementy udanej kariery naukowej w skali międzynarodowej. Cztery lata z logiem Marie Curie – moja droga do własnej firmy

Na spotkanie zapraszam osoby zainteresowane poznaniem możliwości jakie dają akcje Marie Curie w H2020 na przykładzie ich poprzedniej edycji, czyli w ramach 7. PR. Istnieją pewne różnice w obu edycjach, o nich również będzie mowa. Próba dotarcia do H2020 przez pryzmat historycznej już edycji 7. PR podyktowana jest tym, że najlepiej opowiem o tym co sam przeżyłem. Zarówno o korzyściach, jak i elementach trudniejszych, które pojawiają się wraz z mobilnością w inne środowisko życia i pracy. Będzie też o tym, jak jeden z programów: Industry-Academia Partnership and Pathways zdopingował mnie do założenia wraz z moim przyjacielem, Prof. Moczulskim, własnej firmy SkyTech Research. Firma, a właściwie już grupa firm SkyTech, rozwija się od 4 lat opierając swe działania o zaangażowanie osób, z których część wspólnie ze mną realizowała kiedyś projekt Marie Curie. Będzie więc o tym czy „Partnership & Pathways” między sektorem akademickim a przemysłowym warto zacząć od napisania wniosku do któregoś z konkursów Marie Curie….