dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. nzw. w Pol. Śl.

Profesor nadzwyczajny / Politechnika Śląska

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, z którym związał swoją dalszą karierę naukową. W roku 2012 obronił doktorat w dyscyplinie Mechanika, a w roku 2015 habilitację w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Zajmuje się zagadnieniami mechaniki, degradacji i badań nieniszczących materiałów kompozytowych, rozwojem i zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania sygnałów i obrazów, opracowaniem nowoczesnych kompozytów wielofunkcyjnych, a także geometrią fraktalną. Dwukrotny stypendysta FNP, dwukrotny stypendysta FIAT za pracę magisterską i doktorską, dwukrotny laureat nagrody Forum Akademickiego, laureat wielu naukowych konkursów i nagród.

 

Temat wystąpienia: Jak walczyć i wygrywać? Doświadczenia realizacji stypendiów i nagród FNP

W Polsce jest coraz więcej możliwości dla młodych naukowców, z których chętnie korzystają, aplikując o stypendia, startując w konkursach, zgłaszając wnioski o projekty badawcze. Składając aplikacje każdy niewątpliwie zastanawia się: jakie elementy dorobku są najistotniejsze? Jak dobrze napisać wniosek? Jaką własną strategię należy przyjąć, aby osiągnąć sukces w tych konkursach? W ramach wystąpienia prelegent przekaże własne doświadczenia w aplikowaniu o stypendia i projekty w FNP i innych organizacjach finansujących naukę oraz jak zbudować długofalową strategię własnego rozwoju naukowego.