Dariusz Aksamit

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, asystent

Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, prezes

Fizyk medyczny, asystent na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Dawniej zastępca kierownika ds. technicznych w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, starszy referent ds. badań i projektów w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, animator w Centrum Nauki Kopernik, dziś Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, zrzeszającego naukowców-popularyzatorów. Na co dzień w pracy zajmuje się zastosowaniami promieniowania jonizującego w medycynie, pomiarami promieniowania i ochroną radiologiczną, współpracując m.in. z Centrum Onkologii-Instytut oraz Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej.

Temat wystąpienia ZNAJDŹ PASJONATÓW SWOICH BADAŃ

Czy warto mówić laikom na czym polegają nasze badania?
Czy komunikacja naukowa ma wpływ na naszą karierę naukową? Jak dotrzeć do ludzi z naszym przekazem?

Podczas warsztatu porozmawiamy o pojęciu komunikacji naukowej, stanowiącej odrębną dziedzinę wiedzy. Czy transfer wiedzy musi być jednostronny, jak dotrzeć do odbiorców, czy treść i forma(!) przekaz powinna się zmieniać w zależności od grupy docelowej, czy wszyscy muszą robić to tak samo czy można znaleźć swój styl, odpowiedni do upodobań i możliwości odbiorców i nas samych?