Barbara Jarzębska

Dyrektor Centrum Transferu Technologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ekspert w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie projektów naukowo-badawczych. Od 2007r., jako pracownik Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach zaangażowana w prace przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem kilkudziesięciu projektów naukowych i inwestycyjnych w tym realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami. Od 2017 r. Dyrektor Centrum Transferu Technologii działającego przy SUM. W 2014 r. ukończyła staż zagraniczny w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju –Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG (angielski akronim SIMS). Członek Rady Programowej Stowarzyszenie „Pro Silesia” Biznes – Nauka – Samorząd.

Moderator w dyskusji podczas panelu DWIE STRONY MEDALU –  NAUKOWCY POZA UCZELNIĄ  W BIZNESIE