Anna Ober

Od 2003 roku zajmuje się pozyskiwaniem środków UE gł. dla projektów z funduszy strukturalnych (projekty infrastrukturalne, badawcze oraz miękkie). W Politechnice Śląskiej jako kierownik Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych wspiera również procesy przygotowania umów konsorcjum i prowadzenie projektów (dotychczas ponad 100 projektów pozytywnie zakończonych i rozliczonych.

Od 2003 r. pracuje jako konsultant  RPK przy Politechnice Śląskiej. W latach 2008-2014 pracowała związana z firmą Nizielski&Borys Consulting sp. j. (obecnie sp. z o.o. oraz NBC Consulting Sp. z o.o.), gdzie odpowiadała za opracowanie studiów wykonalności (w tym analizy finansowej i ekonomicznej) dla projektów inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych, głównie z zakresu budowy sieci teleinformatycznych i e-usług.

W latach 2010 – 2014 prowadziła m.in. rozliczenia i doradztwo projektów przedsiębiorstw, w tym projektów badawczo-rozwojowych w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Prowadzi liczne kursy i szkolenia w zakresie przygotowania i realizacji projektów badawczychm.in. . szkolenia dotyczące sporządzania umów konsorcjum dla projektów. W latach 2015 -2017 A. Ober świadczyła usługi eksperckie oceniając wnioski o dofinansowanie w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej w działaniu 2.1 PO Polska Cyfrowa.