Małgorzata Sołtyńska-Rąb

Kierownik Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej

Psycholog, wykładowca, trener posiadający wieloletnie doświadczenie z poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego w zakresie budowania ścieżek kariery w tym zakładania własnej działalności gospodarczej. Od 15 lat kierownik Biura Karier Studenckich. Autorka licznych opracowań dotyczących polskiego rynku pracy, wielokrotne nagrodzona przez Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną.

Temat wystąpienia: Jak w rozwoju kariery może pomóc Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej

Prezentacja misji, działalności oraz oferty Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej. Opis diagnozy optymalnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej oraz przedstawienie od strony praktycznej, jak zachować się na rynku pracy, by zostać zatrudnionym przez wybranego pracodawcę.

Przedstawienie Biura Karier jako „pomostu” w relacjach między środowiskiem akademickim, a światem biznesu i rynkiem pracy. Przedstawienie danych statystycznych studentów/absolwentów oraz pracodawców korzystających z usług Biura Karier.